117. ทำไม …ขอบวงกบประตูหน้าต่างมักจะมีรอยแตกร้าว ?


ปัญหานี้เป็นปัญหาคู่วงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรยุคไหน ที่ขอบวงกบ มักจะมีรอยร้าว ประดับทั่วไป ปัญหา น่าจะเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ :


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]