119. ท่านรู้หรือเปล่า ….หลังคาเหล็กที่พังกันลงมาเป็นข่าวบ่อย ๆ นั้น เกิดจากเหตุไหนบ้าง?


โดยทั่วไปหากวิศวกรโครงสร้างออกแบบไม่ผิด โครงสร้างหลังคาเหล็กทั้งหลาย เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอกาสจะพังลงมานั้น น้อยมาก แต่ส่วนใหญ่ มักจะพังลงมา ตอนที่กำลังก่อสร้าง เหตุสำคัญ ก็เพราะ วิศวกรผู้ออกแบบ อาจจะออกแบบ ให้โครงสร้างนี้ อยู่ได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว การยึดติด ระหว่างโครงสร้างมั่นคง และช่วยกันทำงาน เช่นโครงทรัสท์ (Trust), แป, Tied Rod, และกระเบื้อง เป็นต้น หากผู้ก่อสร้าง ไม่ได้ศึกษาเอาไว้ หรือไม่ได้สอบถาม- ปรึกษา วิศวกรผู้ออกแบบ ตอนขึ้นโครงสร้าง มันก็อาจจะ พังลงมาได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิศวกรผู้ออกแบบ ….เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะถามตัวเองด้วยว่า หากผู้รับเหมา เขาถามว่า จะสร้างอย่างไหนก่อน อย่างไหนหลัง ก็น่าจะรู้ว่า จะตอบเขาอย่างไร !!!!


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]