120. อย่าลืม ….หลังคากระจก ….
ต้องเป็น Laminated Glass เท่านั้น


สำหรับคนที่ชอบแสงธรรมชาติ แล้วเอากระจกไปทำหลังคาเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาได้ กระจกนั้น ต้องเป็นชนิด Laminated เท่านั้น (กระจก Laminated คือ กระจกที่ประกบติดกัน ด้วยแผ่นฟิล์มเหนียว) จะใช้กระจกแผ่นเดียวไม่ได้ ไม่ว่ากระจกนั้น จะหนาเพียงไร หรือแข็งแรงเพียงไร เพราะหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้หลังคากระจกแตก เศษกระจก จะไม่หล่นลงมาทันที แต่จะถูกยึดติด ด้วยแผ่นฟิล์มก่อน … มีเวลาเพียงพอที่จะหลบหลีก และเปลี่ยนแผ่นกระจกทันการณ์
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]