121. ทำหลังคาเอียงลาดบนตึกสูง ๆ อย่าลืมรางน้ำ


ใครที่กำลังออกแบบ หรือออกแบบเสร็จแล้ว หากอาคารของคุณเป็นอาคารสูง ๆ ที่มียอด เป็นหลังคาลาดเอียง ช่วยกรุณา ทำรางน้ำไว้ด้วย เพราะความแรง ของน้ำที่ตกลงมา (จากหลังคาลาดเอียงของคุณ) เป็นร้อยเมตร อาจทำให้รถที่จอดอยู่ข้างถนน … บุบเอาง่าย ๆ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]