122. ห้องใต้หลังคา….พื้นที่ที่เกือบได้ฟรี …. แต่จะทำยังไง ไม่ให้เป็นห้องเตาอบ ?


สำหรับบ้านสมัยใหม่ที่กลับไปยกหลังคาให้สูงขึ้นเหมือนบ้านเมื่อ 30 ปีที่แล้ว พื้นที่ใต้หลังคาจะสูงมาก สามารถปรับให้เป็น ห้องใต้หลังคาได้ (Attic) โดยเสียค่าโครงสร้าง- ผนัง- พื้นไม่แพงขึ้นมาก แถมยังเป็นฉนวน กันความร้อน จากหลังคา เข้ามายังตัวอาคาร ได้อีกด้วย …. แต่ปัญหาความร้อน จากหลังคาดันไปตกอยู่ กับห้องใต้หลังคาแทน ซึ่งมีแนวทางแก้ไขง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ :

- บุฉนวนกันความร้อนหนาเป็นพิเศษใต้แปหรือใต้จันทันและทำฝ้าด้วยยิบซั่มบอร์ด
- ให้มีอากาศถ่ายเทในห้องได้ตลอดเวลา น่าทำเป็นบานเกล็ดติดตาย บุมุ้งลวดไว้ ไม่น่าทำช่องเปิด ที่ต้องใช้คนเปิดอย่างเดียว (เพราะจะไม่มีเวลาเปิด ความร้อนจะไม่ถ่ายเท) บานเกล็ดติดตาย จะเพียงพอ กับการถ่ายเทอากาศแล้ว เพราะที่สูงแบบห้องใต้หลังคาจะมีลมแรงกว่าธรรมดา
- หากมีผนังที่กระทบแสงแดดโดยตรง และไม่มีร่มเงาของหลังคา น่าเป็นผนัง 2 ชั้น ด้านนอกเป็นก่ออิฐ บุฉนวน กันความร้อน และแผ่นยิบซั่มด้านใน


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]