124. ตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง คืออะไร ?


ตะเฆ่สัน และตะเฆ่ราง คือสันของหลังคาที่เอียง ๆ (ที่ไม่เอียงอยู่เป็นแนวระนาบ เขาเรียกว่า สัน หลังคา)
ตะเฆ่สัน จะเห็นเป็นสันขึ้นมา เมื่อไรที่เล็งเห็นตะเฆ่สันไม่ตรง เป็นเส้นตรง แสดงว่า หลังคาเริ่มจะมีปัญหา ต้องรีบแก้ไข เพราะหลังคาอาจกำลังพังลงมา
ตะเฆ่ราง จะเห็นเป็นรางหุบลงไป ปัญหาของตะเฆ่รางก็คือ จะเป็นจุดที่ หลังคาคุณจะรั่วได้ อาจเพราะ ตะเฆ่บิด หรือรางน้ำในตะเฆ่บิด หรืออุดตัน หากฝ้าเพดานคุณ มีน้ำซึมออกมา สิ่งแรกที่น่าตรวจดู คืตะเฆ่รางนี่แหละ

บ้านใดที่ไม่มีตะเฆ่เลย โอกาสที่หลังคาจะรั่วมีน้อย….แต่คนเขาไม่นิยมกัน


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]