127. เตรียมทางระบายน้ำฝนให้เพียงพอ สำหรับที่จอดรถที่ทำหน้าที่เป็นหลังคา


อาคารหลายอาคารที่ออกแบบให้เป็นอาคารที่จอดรถและมีตึก (Tower) ตั้งอยู่ข้างบน โดยที่จอดรถจะทำหน้าที่เป็นหลังคาดาดฟ้าส่วนเตี้ยไปด้วย ซึ่งหลายท่านจะออกแบบให้มีรูระบายน้ำ (Floor Drain) เอาไว้ไม่เพียงพอ เพราะนอกจากดาดฟ้านั้นจะรับน้ำฝนโดยพื้นที่ของมันเองแล้ว ยังต้องรับน้ำฝนที่มาจากตัว Tower ด้วย ปริมาณน้ำจึงมากกว่าที่คำนวณไว้ ทำให้รูระบายน้ำที่เตรียมไว้ระบายไม่ทัน น้ำก็จะท่วม และไหลลงสู่ทางลาดรถวิ่ง และไปสู่ชั้นอื่น ๆ แล้วก็เข้าช่องท่อไฟ ช่องลิฟท์ ….สนุกสนาน

อีกประการหนึ่งที่ควรจะระวังก็คือการจัดเตรียมความลาดของพื้นที่จอดรถซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตหยาบ (คอนกรีตที่เทเสร็จแล้วไม่มีการปรับแต่งระดับหน้าอีกครั้ง) ที่ความลาดในตอนทำโครงสร้าง ไม่ได้ลาดไปสู่รูระบายน้ำทำให้น้ำแทนที่จะไหลออกจากตึก อาจจะไหลกลับเข้ามาในตึกแทน …อันตรายเชียว


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]