128. หากคุณจะลงทุนโครงการก่อสร้างสักโครงการ ควรเริ่มต้นที่ใดดี ?


การลงทุนทำธุรกิจการก่อสร้างไม่มีสูตรสำเร็จ …. หากคุณเป็นคนนอกวงการและต้องการเข้ามาสู่ วงการก่อสร้าง แล้วละก็ คุณควรจะเริ่มต้นที่การสร้างความรอบรู้ของตัวคุณเองเสียก่อน …. การรอบรู้นี้ ไม่ใช่ การอ่าน จากตำรา เพียงอย่างเดียว แต่น่าจะโดยทางสังคมด้วย (เช่นการไปฝึกอบรม การสมัมนา เป็นต้น) แล้วจึงรวบรวม ข้อมูล มาตัดสินใจว่า คุณจะเข้าสู่วงการที่เย้ายวนนี้หรือเปล่า .. หากยังไม่มั่นใจ อย่าเข้ามาเลย ….เจ็บตัวเปล่า ๆ

หากคุณไม่สนิทสนมกับสถาปนิกหรือผู้บริหารการก่อสร้างสักคน แนะนำว่า อย่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้า ไปขอ คำปรึกษา คนที่ไม่รู้จัก เพราะเขาอาจพาคุณเข้ารกเข้าพงได้ง่าย ๆ เพียงเพื่อต้องการ ให้คุณว่าจ้างเขาให้มีงานทำ …. แล้วจะหาว่าหล่อไม่เตือน!


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]