129. หากคุณได้พิมพ์เขียวมา 1 ฉบับ
และมีเวลา 10 นาที
ทำอย่างไรจึงจะ (พอ) รู้ว่า
แบบพิมพ์เขียวก่อสร้างในมือคุณนั้น…. มีมาตรฐานเพียงไร ?


เป็นปัญหาที่ท้าทายและหาเรื่องมาก ๆ ปัญหาหนึ่ง ในที่นี้สมมุติว่ าคุณไม่ใช่สถาปนิก หรือวิศวกรเสียด้วย แต่ต้องการตรวจเช็คจริง ๆ ก็ลองตรวจเช็คดังนี้ :

หากมีการตรวจเช็คทั้ง 10 ข้อนี้ (ใน 10 นาที) แล้วพบว่าผิดไปเกินกว่า 5 ข้อ ก็ขอให้….ปลง


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]