12. ติดบานพับประตู
อย่าเอาบานพับตัวกลางไปอยู่กลางประตูนะ


ประตูบางบานหนักหรือค่อนข้างใหญ่ทำให้ต้องใช้บานพับประตู ๓ ตัว การ ติดบานพับที่ถูกต้องนั้น จะต้องติดบานพับตัวบนและตัวล่างอยู่ด้านบนและด้านล่าง ส่วนบานพับตัวกลางจะต้องเอาไปไว้ใกล้กับบานพับตัวบน ประมาณครึ่งหนึ่งของ บานพับตัวบนกับกึ่งกลางบาน เพราะการจัดวางบานพับตามจุดที่ว่านี้ จะทำให้ระบบ การรับแรง (Moment) ดีกว่าติดไว้กลางบาน สามารถรับน้ำหนักบานประตูได้มาก กว่า และมีความคงทนกว่า บานประตูไม่เกิดอาการ "ตก" ง่ายๆครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]