131. ควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารใหญ่ จุดไหนบ้างไม่ให้โครงการล่าช้า ?


ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง มีงาน (Activity) มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง งานทุกงาน จะต้อง สอดประสานกัน เป็นอย่างดี งานโครงการจึงไม่ล่าช้าออกไป …. ก็เพราะว่ามีงานหลายงาน เข้ามาเกี่ยวข้อง หากวางแผนงาน หรือมองงานไม่ทะลุ เร่งงานในจุดที่ไม่สำคัญ ก็จะทำให้โครงการก่อสร้างนั้น ล่าช้า ออกไปอีก แต่ถ้าท่านไม่ค่อยรู้เรื่อง การวางแผน หรือไม่มีเวลาจริง ๆ ขอแนะนำให้ที่มองจุดสำคัญ 3 จุดดังนี้ :

แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ "คน" ….การวางแผนใดก็ดีอย่าลืม "คน" เป็นอันขาด


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]