133. การทำ Cost Control คืออะไร ?


การทำ Cost Control คือการควบคุมงบประมาณให้ "ใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด และเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้" ไม่ใช่แปลว่า "การลดราคา" ดังนั้นหัวใจของการทำ Cost Control คือ การวางแผน งบประมาณ ให้ถูกต้อง แต่แรก หากเมื่อเกิดปัญหาแล้ วต้องหาสาเหตุให้พบก่อน หากสาเหตุ มาจากการตั้งงบประมาณผิดแต่แรก ถึงจะหันมาทำ Cost Saving หั่นราคาลงไปให้ได้ (ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง ไปเป็นการ แลกเปลี่ยน) การทำ Cost Control มีข้อคิดที่น่าสนใจ ในการทำงานหลายข้อ (เฉพาะตัวอย่าง เท่านั้น ให้เขียนทั้งหมดต้องร่วม 200 หน้า)

  1. ต้องทำงบประมาณตอนเริ่มต้นอย่างดีที่สุด อย่าหมายน้ำบ่อหน้า อย่าเสี่ยง หรือตั้งงบประมาณถูก ๆ เพื่อให้เจ้าของงาน ตัดสินใจลงทุน (แล้วเลิกภายหลัง)
  2. หากตั้งงบประมาณ (Estimate Budgeting) ไม่เป็น อย่าอายที่จะถามผู้รู้ หรือเสียดายเงิน จ้างที่ปรึกษา เพราะนอกจาก เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ ที่วิเศษด้วย … และต้องเชื่อเขานะ… อย่าดื้อเงียบ
  3. การทำ Cost Control อย่าทำเป็นจุด ๆ ต้องคิดอะไรทั้งระบบ เช่น ระบบเสาเข็ม ต้องคิดถึงฐานราก- ขุดดิน- Sheet Pile- ถมดิน …. หากคิดถึงระบบปูพื้นผิว ต้องคิดถึงการเตรียมพื้นผิว- วัสดุปูพื้น- การขัด- การเคลือบผิว- การบำรุงรักษา ในขณะยังก่อสร้างไม่เสร็จ …. หากคิดถึงระบบผนัง ต้องคิดถึงน้ำหนัก- การติดตั้ง- การทำพื้นผิว- กำลังคน เป็นต้น
  4. ก่อนการทำ Cost Control หากเป็นไปได้น่าจะตรวจเช็คความเป็นไปได้ของโครงการเสียก่อน (Feasibility Study) หากโครงการเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่น่าจะเสียเวลาทำ Cost Control
  5. ศึกษาก่อนและมองการณ์ไกลเสมอว่า ณ เวลาที่ทำการก่อสร้างนั้น อะไรกำลังจะเกิดขึ้น วัสดุอุปกรณ์ อะไรจะขาด แรงงานเป็นอย่างไร เพราะเวลาที่ทำ Cost Control ครั้งแรก ๆ อาจจะห่างจากระยะเวลา ที่ทำงานจริง ตั้งหลายเดือน (หรือเป็นปี)
  6. การทำ Cost Control ที่ดี จะต้องมองที่วิธีการทำงาน หรือแนวทางการทำงาน (รวมถึงการใช้เครื่อง จักรกล) มากกว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
  7. อย่าหมายมั่นหรือมั่นใจนักกับความสามารถของคนที่จะมาทำการก่อสร้างรวมถึงเครื่องจักร ที่อาจจะ ยังหาคนใช้เป็นยาก

Cost Control เป็นเรื่องที่น่าสนุก แต่มักไม่ค่อยมีใครกล้าประกาศตัวทำจริง ๆ เพราะเป็นมุมอับเล็ก ๆ ที่สถาปนิก ไม่กล้าเปิดเผย ว่าตัวเองไม่รู้เรื่อง ทั้งที่ไม่มีใครน่าจะรู้ดี มากกว่าสถาปนิก (เพราะคุณเป็นคน จับโครงการคนแรก) ข้อคิดข้อสุดท้าย สำหรับคนที่คิดจะจับงาน Cost Control คือ…. หากคุณคิดราคา ค่าก่อสร้างไม่เป็น (Estimate ไม่เป็น) แล้วไม่เคยทำงานหน้า Site ในหน่วยงาน แถมที่สำคัญ.. เกิดมา ไม่เคยล้มเหลว ผิดพลาดเรื่อง Cost เลย ขอแนะนำด้วยความหวังดีว่า …. วินาทีนี้ คุณอย่าเพิ่งทำ Cost Control เลย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]