135. หากคุณมีปัญหากับสถาปนิก และวิศวกร คุณจะทำอย่างไรดี


ปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณคิดว่าเป็นความบกพร่องในหน้าที่ จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ หรือความสามารถ (ไม่ใช่ เรื่องความสวยความงาม) ที่ไม่อาจตกลงกันได้อีกต่อไปแล้ว และคุณก็ไม่รู้ จะหันหน้าไปพึ่งใคร ขอแนะนำ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ :

  1. ร้องทุกข์หรือขอคำปรึกษาจาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุด ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  2. หากขั้นตอนแรกไม่เป็นที่พอใจ หรือหาข้อยุติไม่ได้ ก็ทำเอกสารเป็นทางการ ร้องทุกข์ไปยัง คณะกรรมการ ควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) หรือ คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) กระทรวงมหาดไทย
  3. หากยังตกลงกันไม่ได้ หรือยังไม่เป็นที่พอใจก็ฟ้องศาลสถิตยุติธรรมเลยครับ

ห้องสมุด E-LIBรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]