136. ทำไม "ความรักจึงคุ้มครองโลก ….และงานก่อสร้าง" ?


แม้ว่างานก่อสร้างจะเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีคนเข้าร่วมทำงานจำนวนมากมาย และหลากหลายชนิด …. งานก่อสร้างเป็นงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นหลัก (Hand Made) ตั้งแต่งานออกแบบ เริ่มแรก จนถึงงาน ทาสีแปรงสุดท้าย ทำให้ความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมทุกคน จะต้องยอมรับ ในสัจธรรมข้อนี้ และต้องพร้อมให้อภัย ถ้ามีความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจใด ๆ เกิดขึ้น การที่คนใด คนหนึ่ง ในวงจรการก่อสร้าง ปรารถนา ที่จะให้ทุกคนทำงานได้ดังใจตน จะเป็นเรื่อง ที่เป็นไป ไม่ได้ และไม่มีใครอยาก จะทำงานด้วย …. ดังนั้นในการทำงานก่อสร้างจะต้องมี "ความรักและความเข้าใจ" เป็นองค์ประกอบสำคัญเสมอ
ห้องสมุด E-LIBรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]