138. ก่อสร้างอย่างไร ไม่ให้รบกวนชาวบ้าน?


ก่อสร้างในที่ที่ติดกับอาคารข้างเคียง ถึงอย่างไรก็ต้องรบกวนชาวบ้านเขาวันยังค่ำ ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ทางแก้ไข อย่างเดียว ก็คือพยายาม ทำให้เขาเดือดร้อนน้อย ที่สุด ทั้งทางกายและทางใจ ต้องเอาใจเขา มาใส่ใจเรา เสมอ ๆ อย่าเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว หาวิธีการทุกทาง-ทุกเวลา …. เพราะเกิดเรื่องแล้ว….จบยาก
ห้องสมุด E-LIBรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]