140. ลอก Spec. ลอกสัญญา ระวังหน้ามืด !


อันตรายอย่างหนึ่งในวงการก่อสร้างของไทยเรา คือการขี้เกียจทำเอกสารตอนเริ่มต้นงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำ รายละเอียด ประกอบแบบ ของสถาปนิก วิศวกร และการลอกสัญญาการว่าจ้างต่าง ๆ อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่มีการตรวจดู ครั้นเมื่อมีปัญหาขึ้น ก็ไม่มีทางแก้ไขแล้ว ตัวอย่างมีมากมาย แต่ขอยกแค่ 2-3 ข้อ (จาก 100) ดังนี้ :

  1. แบบและรายละเอียดขัดแย้งกัน (ซึ่งสถาปนิก-วิศวกรมักจะอ้างว่า ในสัญญาให้ผู้ออกแบบ เป็นผู้เลือกและเป็นสิ้นสุด …. แต่ลองไปฟ้องร้องกันในศาลดู แล้วจะรู้ว่า คุณอาจจะไม่มีสิทธิอันนั้น หากศาลสอบแล้ว บอกว่า คุณเป็นนักวิชาชีพ ที่บกพร่องต่อหน้าที่)
  2. สัญญาขัดแย้งกับรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำการแทนเจ้าของโครงาร ในฐานะนักวิชาชีพ ว่าจะเป็น สถาปนิก /วิศวกร /ผู้ควบคุมงาน เพราะใน Spec. ของทุคน ก็บอกว่าตัวเองนั้นใหญ่ และเป็นผู้ตัดสินใจ
  3. อาคารทุกอาคารไม่เหมือนกัน หากใช้ Spec. เหมือนกัน อาคารอาจพังได้
  4. ฯลฯ

ห้องสมุด E-LIBรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]