141. อาคารอะไร ออกแบบ ควบคุมงาน และก่อสร้าง ยากที่สุด?


"โรงพยาบาล" เป็นอาคารที่ออกแบบและก่อสร้างยากที่สุด (ไม่นับอาคาพิเศษมาก ๆ อื่น ๆ เช่น อาคารปรมาณู วัด โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น) เนื่องจากโรงพยาบาล มีอุปกรณ์พิเศษหลายอย่างในอาคาร ที่ยากรอง ๆ กันลงมาก็คือ "โรงแรม" .. แล้วก็ "คอนโดมิเนียม" แล้วก็ "อาคารสำนักงาน" ส่วนบ้านนั้น จะยากจะง่าย ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของบ้าน ไม่ใช่ค่อยขึ้นกับชนิดของอาคาร
ห้องสมุด E-LIBรวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]