142. ราคาอาคารเปลี่ยนแปลงตามความสูงได้อย่างไร?


เป็นปัญหาที่หลายคนตอบไม่ค่อยได้ หรือหากตอบได้ก็ไม่ค่อยกระจ่าง เพราะความสูงกับราคาของอาคาร มักเป็นสิ่ง ไม่ค่อยตายตัว แต่หากจำเป็น ที่ต้องสรุปออกมา ก็อาจสรุปได้ว่า …. หากอาคาร ที่มีลักษณะ คล้ายกัน และมีพื้นที่อาคาร (Construction Area) เท่า ๆ กัน …. ราคาน่าจะแตกต่าง จากถูกที่สุด ไปหา แพงที่สุด ดังนี้ :

  1. อาคาร 2-5 ชั้นถูกที่สุด เพราะระบบโครงสร้างเป็นระบบง่าย ๆ ธรรมดา พื้นที่หลังคา กับระบบสุขาภิบาล สามารถรวมกัน เป็นเพียง 1-2 ชุดก็เพียงพอ เพราะสามารถรวมกันทางตั้ง และระยะ ลาดเอียงได้ง่าย
  2. อาคารชั้นเดียวแพงกว่าบ้านหลายชั้น เพราะอาคารชั้นเดียวจะมีหลังคาใหญ่กว่าอาคารหลายชั้น เมื่อเปรียบเทียบ กับพื้นที่อาคาร แต่บ้านชั้นเดียว อาจได้เปรียบว่า ไม่จำเป็นต้องมีบันได อาจทำให้อัตราส่วน ของพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย (Functional Area) มีมากกว่าอาคารหลายชั้นได้
  3. อาคาร 5-10 ชั้นแพงมากขึ้น เนื่องเพราะเริ่มเป็นอาคารสูงแล้ว ระบบโครงสร้างเปลี่ยนไป (เช่นแรงลม เข้ามากระทบมากขึ้น จาก 80 Kg/sqm. มาเป็น 120 Kg/sqm.) ต้องมีถังน้ำบนหลังคา ต้องมีลิฟท์ ระบบอัดอากาศ ในบันได ต้องมีบันไดหนีไฟ อาจจะต้องมีหม้อแปลงไฟฟ้า การก่อสร้าง ต้องการความระมัดระวัง มากขึ้น เป็นต้น
  4. อาคาร 10-20 ชั้นแพงขึ้นอีก เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นอาคารสูงเต็มรูปแบบ แรงลม ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญ วิ่งเข้าปะทะเป็น 150-160 Kg/sqm. การก่อสร้างยากขึ้น เริ่มสร้างปัญหา กับบ้านข้างเคียง ต้องใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการทำงาน
  5. อาคาร 20-30 ชั้นแพงขึ้นอีก ถูกจำกัดเรืองความสามารถ ของผู้ก่อสร้างแล้ว อุปกรณ์การก่อสร้าง มากขึ้น เสาเข็มที่เคยใช้ เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dy Process) ซึ่งรับน้ำหนัก ได้ประมาณ 120 ตัน/ต้น ก็ใช้ไม่ได้แล้ว (เพราะต้องใช้มากเกินขนาดของฐานราก) ต้องใช้ เสาเข็ม เจาะเปียก (Wet Process) แทน การก่อสร้างยากขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาก่อสร้างนาน ราคาวัสดุ- แรงงานเปลี่ยนแปลง อัตราเสี่ยงสูง ปัญหารอบด้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาของคน) จะมีมากขึ้นและเป็นปัญหาใหญ่
  6. อาคารสูงกว่า 30 ชั้น … นับในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นอาคารพิเศษแล้ว ทุกฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้บริหารการก่อสร้าง ผู้ส่งวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีความสามารถ พิเศษทุกคน การขออนุญาตก่อสร้าง กับทางราชการยากขึ้น จำนวนที่จอดรถภ ายในอาคาร อาจต้องการ เกินกว่า 10 ชั้น ทำให้ต้องย้ายไปอยู่ใต้ดินบางส่วน หรือเพิ่มอุปกรณ์ พิเศษ เข้าไป
  7. อาคารใต้ดิน นับเป็นอาคารที่แพงที่สุด เพราะต้องใช้วิทยาการเข้าไปต่อสู้กับธรรมชาติมากที่สุด ยิ่งสร้างลึกเท่าไร ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น
…ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์ แต่น่าจะมีความเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า 70%
ห้องสมุด E-LIB รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]