143. ทำ Feasibility Study (ศึกษาความเป็นไปได้) อย่างไหน..ถึงจะเรียกว่าดี?


การทำ Feasibility Study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ จะดีหรือไม่ ดูง่าย ๆ จากการที่เราถามปัญหา (What-If questions) แล้วเอกสารศึกษาความเป็นไปได้นั้น จะตอบได้หรือไม่ (ในเวลาอันรวดเร็ว) … หากตอบไม่ได้ หรือต้องใช้เวลามากมาย ในการหาคำตอบ แสดงว่าการศึกษานั้น ยังไม่สมบูรณ์ เพราะเมื่อโครงการ มีปัญหา Feasibility Study นั้น อาจจะช่วยไม่ได้ หรือช่วยได้ไม่ทันเวลา

คำถาม What-If ที่น่าสนใจอาจสมมุติได้ดังนี้

การทำ Feasibility Study ที่ดีต้องมี Cashflow ประกอบด้วย และน่าจะใส่ข้อมูลไว้ใน Computer เพื่อเรียก มาใช้งาน ได้ตลอดเวลา …. แต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุด คือการทำการวิจัยตลาด (Marketiong Research) ในงานก่อสร้าง เพราะงานก่อสร้างไม่ใช่ Consumer Product ทำให้เวลาวิจัยเก็บข้อมูลแล้ว ไม่สามารถ จะสรุปผลออกมา เป็นรูปธรรมได้ อาจเรียกว่า Marketing Report ที่ทำเพียงเก็บข้อมูลของคู่แข่งนั้น และนำเสนอเป็น Marketing Situation หรือสภาวะการตลาด ก็น่าจะพอแล้ว
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]