144. จะสร้างบ้าน (มีที่ดินแล้ว) สักหลัง (แต่ไม่รู้จักใครเลย) เริ่มต้นที่ไหนดี


หากคุณมีที่ดินแล้วก็อยากสร้างบ้านสักหลัง แต่คุณไม่เคยรู้จักใครเลย และก็ไม่มีเงินเพียงพอ ที่จะเสี่ยง ต่อความเสียหาย หรืองบประมาณบานปลายคุณอาจดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อบริษัทที่รับสร้างบ้านสำเร็จตามแบบของเขา (เปิดหาได้ตามโฆษณาทั่วไป ) ตรวจสอบดูผลงานเขา จากสถานที่จริง และถ้าเป็นไปได้ ถามเจ้าของบ้าน ที่เขากำลังก่อสร้าง แล้วคุณจะได้รู้อะไรดีๆ (หากเขา ไม่มีตัวอย่างให้ดู ก็ไปเลือกบริษัทอื่น) ดูแบบที่เขามีอยู่ในบริษัท พร้อมงบประมาณ ว่าเป็นที่พอใจของคุณหรือไม่ … หากพอใจก็ติดต่อตกลงกับเขาเพื่อดำเนินการเลย
  2. หากไม่พอใจในขั้นตอนแรก (ข้อแรก) แต่ก็ไม่รู้จักสถาปนิกเลยสักคน ลองติดต่อกับ สมาคม สถาปนิกฯ เพื่อให้เขาแนะนำ สถาปนิกให้คุณสักคน เมื่อคุณเจอสถาปนิกแล้ว ก็ตกลงในการว่าจ้าง วิชาชีพกันต่อไป (คุณจะต้องเสียค่าออกแบบ หากคุณจะดูแบบ ซึ่งต่างกับข้อแรก ที่คุณดูแบบได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียกะตังค์)
  3. หากทั้งสองขั้นตอนนี้ยังไม่เป็นที่พอใจคุณอีก แนะนำให้ลองตระเวณดูบ้านที่คุณพอใจ แล้วเคาะประตู ถามเจ้าของบ้าน ที่คุณพอใจนั้นว่า เขาได้บ้านที่คุณพอใจนั้นมาอย่างไร (หากเขาไม่ไล่คุณ ออกมาจากบ้านก่อน ก็ทำตามที่เขาบอกครับ)

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]