145. อะไรเอ่ย……ที่เวลาก่อสร้างไม่น่าประหยัดเลย?


สิ่งที่ไม่น่าจะประหยัดในการก่อสร้างทั้งหลายทั้งมวลก็คือ "รากฐาน" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรุงเทพ มหานคร เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะเป็นจุดที่แก้ไขยากที่สุด แก้ไขนานที่สุด และแพงที่สุด (นอกจาก จะไม่น่าประหยัดแล้ว เวลาก่อสร้างน่าจะ Serious มาก ๆ ด้วย แต่คนมักจะมองข้าม …. อาจเพราะถือว่า ไม่มีใครเห็น ก็ได้)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]