146. ในโครงการก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ คุณต้องเจอะเจอกับใครบ้าง


มีสุภาษิตโบราณว่าการจะทำอะไร "ต้องรู้เรารู้เขา" แต่บางครั้งเราก็ไม่ทราบว่า "เขา" ที่เราจะต้องรู้นั้น มีใครบ้าง เลยขอสรุป "เขา" ว่าน่าจะมีดังต่อไปนี้

 1. เจ้าของโครงการ
 2. ผู้ออกแบบ (สถาปนิก-วิศวกร-มัณฑนากร)
 3. ผู้บริการการก่อสร้าง-วิศวกรที่ปรึกษา-ผู้ควบคุมงาน
 4. ผู้รับเหมา (ทุกชนิด)
 5. ผู้ส่งวัสดุ
 6. สถาบันการเงิน
 7. กรุงเทพมหานคร หรือ กรมโยธาธิการ
 8. เพื่อนบ้าน (ที่คุณอาจทำความเดือนร้อนให้เขา)
 9. ตำรวจ (จะมาจับคุณหากคุณทำผิดกฎหมาย)
 10. รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์)
 11. ฝ่ายการตลาด (ฝ่ายขาย)
 12. ผู้ซื้อ
เมื่อคุณรู้แล้วว่า "เขาเหล่านั้นน่าจะเป็นใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวกับชีวิตตนเองก็ต้องดำเนินการ ตามสมควร ให้ดีต่อไป … ครับผม
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]