147. มาเลิกใช้ C.P.M. กันเถอะ……!


C.P.M. ในที่นี้ไม่ได้แปลถึง Construction Process Management ซึ่งเป็นการให้บริการ บริหาร การก่อสร้างชนิดหนึ่ง แต่หมายถึงการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่งคือ CriticalPath Method

ทำไมถึงบอกให้เลิกใช้ C.P.M. ในการก่อสร้าง ก็เพราะว่าการวางแผนงานระบบ C.P.M. ยุ่งและยากเกินไป สำหรับคนทุกระดับ (ตั้งแต่เจ้าของงานผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน โฟร์แมน ช่วง และกรรมกร) อาจมีผู้วางแผน แล้วรู้เรื่อง เพียงคนเดียวใน 100 คน (ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้บริหาร การก่อสร้าง) ซึ่งเป็นการ ผิดจิตวิทยามวลชน อย่างมาก …. เพราะการวางแผนที่ดีที่สุด คือการวางแผนโดยผู้ทำงานจริง เป็นคนวาง หรือร่วมวางด้วย แต่ในสังคมการก่อสร้างบ้านเรา ผู้ที่รู้เรื่อง C.P.M. หรืออ่าน C.P.M. เป็น มีน้อย …. แถมน้อยแสนน้อย ที่รู้เรื่องนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษเข้าไปช่วยตัว

หากว่างแผนงานอย่างสวยหรูแล้วไม่มีคนรู้เรื่อง แผนงานนั้นอาจเป็นเพียงเกสารหรูหรา ที่เอาไว้เข้าประชุม หรือแนบในรายงานเท่านั้น

  1. Weekly Schedule (แผนงานประจำสัปดาห์) ให้ใช้ระบบ Bar Chart ที่คนทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ และตั้งหน้าตั้งตาทำงาน หรือติดตามงาน โดยไม่ต้องกังวลกับคนอื่น เพราะ Bar Chart ไม่ได้แสดง การประสานงานของงาน (Activities) แต่ละชนิด
  2. Monthly Schedule (แผนงานประจำเดือน) อาจใช้ระบบ Bar Chart หรือระบบ Flow Chart (เข้า Scale) ก็ได้ เพราะระบบ Flow Chart (เข้า Scale) จะเป็นแผนงานที่คน (เกือบทุกระดับ) เข้าใจได้ และแสดงการติดต่อ ประสานของงาน (Activities) และเมื่อจับเข้า Scale ก็จะแสดงระยะเวลา ที่ทำงาน โดยความยาวของเส้น (C.P.M. แสดงระยะเวลาโดยตัวเลข)
  3. Quarterly (แผนงานประจำโตรมาส) น่าจะใช้ระบบ Flow Chart และ Bar Chart ที่แสดงถึง จำนวนงาน และจำนวนเงิน ที่ต้องจ่ายออก (หรือรับเข้า) ด้วย Bar Chart แบบที่แสดง จำนวนเงิน และจำนวนงานนี้ บางคนเรียกว่า S-Curve …. เพราะ S-Curve จะแสดงภาพรวม ของแผนงาน- งานที่ทำ- รายจ่าย
  4. Yearly Or Entire Project (แผนงานประจำปีหรือแผนงานโครงการ) จะใช้แบบไหนก็ได้ (เช่น Flow Chart, C.P.M., Pert, P.D.M., etc.) แต่ไม่น่าจะเป็นระบบ Bar Chart เพราะหยาบเกินไป การพูดถึง ศัพท์เทคนิค มากมาย ในการวางแผนงานนี้ ไม่สามารถอธิบายให้ละเอียดได้ เพราะเป็นวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ หากใครสนใจ น่าลองสอบถามกับผู้รู้ ข้างตัวท่านดูจะดีกว่า (ผู้บริหารการก่อสร้างทุกคนจะต้องร้เรื่องนี้)

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]