149. รู้ไหมอะไรคือความแตกต่างของ
Inspector, Consultant, C.M. ?


ตอนนี้คำว่าผู้บริหารการก่อสร้าง (C.M. : Costruction Management) กำลังฮิตติดตลาด ใครทำโครงการก่อสร้างอไร ก็อยากจะจ้าง C.M. กันทั้งนั้นดูจะๆไม่ทันสมัย และเอกไปคุยไม่ได้ … แต่หลายคนอาจจะยัง ไม่ทราบเลยว่า Inspector (ผู้ควบคุมงาน) กับ Consultant (ที่ปรึกษา) และ C.M. (ผู้บริหารการก่อสร้าง) นั้น แตกต่างกันอย่างไร ก็ขออธิบายสั้น ๆ ดังนี้ :

  1. Inspector ทำหน้าที่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ
  2. Consultant ทำหน้าที่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค
  3. C.M. ทำหน้าที่อะไรก็ได้เพื่อเป้าหมายให้โครงการประสบความสำเร็จด้านคุณภาพ-งบประมาณ-เวลา (Quality- Cost-Time) ดังนั้น C.M. น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสถาปนิก วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ เพื่อที่จะทำหน้าที่ตัวแทนของเจ้าของโครงการได้ครบทุกอย่าง ให้การสนับสนุนฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการเพื่อเป้าหมายของคุณภาพ-งบประมาณ-เวลา

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]