14. หม้อแปลงแบบแห้งกับหม้อแปลงแบบน้ำมัน คืออะไร


หม้อแปลงไฟฟ้าก็คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง (แบบถูกดูดแล้วเสียชีวิตทันที) แปลงให้เป็นไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำ (ปกติจะเหลือแค่ แรงดัน ๒๒๐ V) ที่เราจะเห็นได้ตามท้องถนนบนเสาไฟฟ้าทั่วไป หรือหากเป็นอาคาร ขนาดใหญ่บางแห่งก็จะเก็บไว้ในห้องไฟฟ้าขนาดใหญ่โต ซึ่งเจ้าหม้อแปลงที่ว่านี้จะมี อยู่ด้วยกันสองแบบ คือ แบบแห้ง (ภาษาฝรั่งเรียกว่า Dry Type) เป็นแบบที่ใช้เรซิ่น เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ถูกน้ำถูกฝนไม่ได้ แต่เก็บไว้ในห้องในอาคารได้ ส่วนอีก แบบหนึ่งคือแบบน้ำมัน (ภาษาฝรั่งเรียกว่า Oil Type) ก็คือแบบที่เราเห็นว่าถูกแดด ถูกฝนได้ มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบแทนเรซิ่น หม้อแปลงทั้งสองอย่างล้วนเป็นอุปกรณ์ที่มีอันตราย ไม่น่าเข้าใกล้ โดย เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ช่างไฟฟ้า ผู้ใหญ่ทั้งหลายพึงเตือนเด็กๆของท่านด้วยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]