154. ออกแบบเตียง ระวังครีบกันที่นอนเลื่อน และโต๊ะหัวเตียงตีแสกหน้า


หลายคนที่ออกแบบเตียงนอนเอง ขอให้ระวังและคิดถึงอยู่เสมอว่า ที่นอน (ฟูก) นั้นจะต้องมีการยุบตัวลง เมื่อท่านขึ้นไปนอน หรือวิ่งเล่น ฟูกดังกล่าวจะมีการยุบตัวลงมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ยี่ห้อ และรสนิยมของท่าน เวลาฟูกยุบตัวลง เตียงหลายชุดค่อนข้างจะอันตรายหรือนอนไม่สบายเนื่องจาก ยุบตัวลงแล้ว เท้า-มือ-หน้า ของท่านไปกระทบกับขอบโต๊ะหัวเตียงหรือ ครีบที่กันที่นอนเลื่อน ….จึงขอให้คิดคำนึงไว้ด้วย ก่อนที่ถั่วจะสุก -งาก็ไหม้-และหน้าก็แตกขอรับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]