157. ระวังไฟไหม้ในตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าสมัยใหม่มักจะมีหลอดไฟพิเศษอยู่ภายในตู้ และหลอดไฟจะเปิดปิดเองโดยอัติโนมัติ เวลาท่านเปิดปิด ตู้เสื้อผ้านั้น สิ่งที่น่าระวังระไวมาก ๆ ก็คือการลืมปิดตู้ (ทำให้ไฟเปิดตลอดเวลา ที่ท่านออกไปทำงาน) หรือเมื่อตู้ ใช้ไปนาน ๆ หลอดไฟ- สายไฟอาจเสื่อมสภาพ พึงคำนึงไว้เสมอว่าผู้ที่เดินสายไฟ-ติดตั้งไฟฟ้าในตู้ของท่าน เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ช่างไฟฟ้า ขอแนะนำอย่างยิ่งว่ากรุณาตรวจดูสภาพของสายไฟ-หลอดไฟ ไว้เสมอ ๆ (ซึ่งท่านเอง คงจะมีพื้นฐาน เรื่องนี้อยู่บ้างแล้ว) อีกทั้งอย่าลืมปิดตู้ (หรือปิดตู้ไม่สนิท) โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเวลาท่านกลับบ้าน อาจจะไม่เจอบ้านของท่านก็ได้ (เหลือแต่ที่ดินโล่ง ๆ กับเศษเถ้าถ่าน…..แฮ!!)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]