159. ปลั๊ก-สวิตช์ไฟ ในห้องน่าจะสูงสักเท่าไร


โดยทั่วไปในอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรืออาคารสาธารณะ จะมีระดับวางปลั๊กและสวิตช์ไฟไว้ โดยมาตรฐาน 2 ระดับ คือ
  1. ระดับ + 0.30 หรือ 30 เซนติเมตรจากพื้นห้อง ซึ่งจะเป็นระดับปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหนัก เช่น พัดลม เครื่องดูดฝุ่นและเพื่อเดินสายซ่อนต่อเข้าเฟอร์นิเจอร์ตั้งโต๊ะ เช่นเครื่องเสียง โทรทัศน์-วิทยุ โคมตั้งโต๊ะ เป็นต้น
  2. ระดับ + 1.10 หรือ 110 เซนติเมตรจากพื้นห้อง เป็นระดับสวิตช์ไฟที่สะดวก ใช้สำหรับคนทุกขนาด ความสูง ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และเป็นระดับของปลั๊กอีกระดับหนึ่งด้วย ปลั๊กจุดนี้ จะใช้สำหรับ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่ไม่ใหญ่นัก และสูง 1.10 เมตร เพื่อไม่ให้มีเฟอร์นิเจอร์มาบัง (เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ยกเว้นตู้สูง เช่นตู้ทีวี เคาน์เตอร์ โต๊ะทำงานฯลฯ ) จะสูงประมาณ 60-100 เซนติเมตร

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]