16. ระวังหล่อระดับเสาผิดนิดเดียว
พื้น Flat Slab ของท่าน …. จะพังทลาย


พื้นระบบ Flat Slab บริเวณหัวเสาจะมีแรงมากระทำหนักมาก หากท่านหล่อระดับเสาผิดพลาดให้สูงเกินไป เวลาหล่อพื้น จะทำให้เนื้อพื้นตรงนั้นบางกว่าที่คำนวณไว้ ในขณะที่ยังต้องรับแรงกระทำเท่าเดิม พื้นของท่าน อาจหลุดทลายลงมาง่าย ๆ (ดูภาพประกอบด้านล่าง) flat slab picture
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]