160. วิธีเช็คง่าย ๆ ว่าโถส้วมของท่านนั้น ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ติดตั้งได้ระดับหรือไม่


โถส้วมที่กำลังจะกล่าวถึงนี้คือโถส้วมชักโครกแบบมีแทงค์น้ำอยู่ด้านหลัง ในกรณีที่ช่างติดตั้งสุขภัณฑ์ของท่าน ติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับ ไม่ว่าจะเป็นเอียงหน้าหรือเอียงหลัง เวลาท่านยกแผง ที่รองนั่งขึ้นพิงกับแทงค์น้ำ ชักโครก ก็มักจะกระดกกลับมา ทำให้กระทำความสะอาดทำได้ยาก และหากเอียงมาก ๆ ท่านก็จะนั่ง ไม่สุขารมณ์ คอห่านที่เก็บกักน้ำกันกลิ่นย้อนกลับ ก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ …. วิธีการง่าย ๆ ขั้นต้น ก่อนการตรวจรับงาน ก็คือ "ยกฝารองนั่งขึ้นพิงแทงค์น้ำ แล้วเอามือตบลงที่แทงค์น้ำ (ตบขนาดพอดี ๆ ไม่ต้องถึงหนัก จนโถส้วมร้าว) หากฝานั่งไม่กระดกกลับมาถือว่าโถส้วมของท่านไม่เอียงหน้า แล้วเอาน้ำใส่ลงที่คอห่าน ดูด้วยตาว่า ระดับน้ำได้ระนาบเดียวกับพื้นห้องหรือเปล่า หากได้ระนาบกัน ถือว่าโถส้วมของท่านไม่เอียงหลัง
(หากโถส้วมเอียงหน้า การดูระดับน้ำค่อนข้างยาก เพราะส่วนโค้งของโถส้วมจะหลอกตา)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]