162. อยากได้ผลสรุปการประชุมดี ๆ อย่าทำห้องประชุมแคบนัก


อ่านแล้วฟังปัญหานี้แล้วไม่เห็นน่าจะเกี่ยวกันอย่างไรเลย แต่ความจริงแล้วเกี่ยวกันโดยตรง แต่ท่านไม่รู้ตัว เท่านั้นเอง เพราะตามจิตวิทยาของมนุษย์ ระยะทางระหว่างคู่สนทนาเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ต่อผลของการ สนทนานั้น หากระยะใกล้เกินไป "จะเกิดการเผชิญหน้า และปกปิดความรู้สึก ความต้องการในจิตใจ" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุม หากห้องประชุมของท่านแคบเกินไป (แคบกว่า 3.00 เมตร) หรือโต๊ะประชุม ของท่าน แคบเกินไป ก็ขอแนะนำ ให้รีบเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสีย ไม่เช่นนั้นท่านจะได้ผลการประชุม ที่ผู้เข้าร่วมประชุม ปกปิดความคิดเห็นตัวเอง หรืออาจมีการวิวาทกันได้….เชื่อหรือไม่
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]