164. เลือกโทนสีน่าจะเลือกจากแคตตาล็อก อย่าให้ผู้รับเหมาผสมสีให้ท่านเลือก


กรณีที่จะพูดถึงนี้หมายถึงการทาสีที่มีพื้นที่ผนังและฝ้าเพดานใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร หากท่านต้องการสี ที่มีโทนพิเศษ แล้วให้ช่างสี ลองผสมสีโทนหลาย ๆ โทนเข้าด้วยกัน (แล้วเกิดโทนสีใหม่) เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำ เพราะพื้นที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร ช่างสีไม่สามารถผสมสีเพียงครั้งเดียว ต้องผสมสีหลาย ๆ ครั้ง และแต่ละครั้ง ที่ช่างสีผสมสีโทนสีพิเศษที่ท่านเลือกไว้จะเกิดความผิดเพี้ยนกัน ผลก็คือ ห้องที่ท่านอยากได้ โทนสีพิเศษ ก็จะได้พิเศษจริง ๆ คือจะมีสีหลาย ๆ โทนในห้องเดียวกัน จึงขอแนะนำและชี้นำอีกครั้งว่า ท่านน่าจะเลือกสี จากแคตตาล็อกดีกว่าให้ช่างสีผสมสีขึ้นมาใหม่

ทั้งนี้อย่าว่าแต่ท่านให้ช่างสีผสมสีโทนพิเศษให้ท่านเลย แม้กระทั่งท่านเลือกสีตามแคตตาล็อกแล้ว สีมาจากบริษัทเดียวกันแล้ว (ไม่ปลอมด้วย) โทนสียังอาจจะแตกต่างกันเลย

catalog,  size=5.4 kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]