166. ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม หน้าตัดอะลูมิเนียมในแต่ละส่วน น่าจะหนาบางอย่างไร


ตามมาตรฐานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสำหรับอาคารที่สูงไม่เกิน 10 ชั้น หรือประตูที่ใช้ภายในอาคาร จะเขียน ข้อกำหนดไว้ว่า "องค์ประกอบหน้าตัด (Section Aluminium) จะต้องคำนวณว่าสามารถรับแรงได้ ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม/ตารางเมตร" ซึ่งออกจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้าง (แม้คนในวงการเอง ยังรู้สึกว่ายากเลยครับ) บางคนจึงอาจวางข้อกำหนดความหนาของหน้าตัดอะลูมิเนียมไว้เลย เพื่อความสะดวก ในการ ประมาณราคา และตรวจเช็คหน้าสนาม ข้อกำหนดโดยสังเขปนี้กำหนดว่า

ชุดบานเลื่อน ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
ชุดช่องแสง ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]