167. โบราณบอกว่าอย่าวางแนวพื้นไม้วิ่งเข้าหาบันได ต้องเชื่อหรือไม่


คำโบราณนี้ก็เหมือนกับคำเตือนที่ว่าอย่าหันบันไดออกสู่ทิศตะวนตก (ดูปัญหาข้อที่ 8) แต่ก่อนเขาจะไม่วาง แนวพื้นไม้ วิ่งสวนขั้นบันได เพราะหากไม้เก่าลงหัว ไม้อาจจะแตกและเป็นเสี้ยนเวลาขึ้นลงบันได อาจจะมองไม่เห็น เสี้ยนไม้อาจจะทิ่มตำเท้าได้ หรือหากตะปู (ลิ่ม) ที่ยึดไม้ผุกร่อน เดินขึ้นเดินลงบันได เหยียบผิดที่ ไม้ก็จะกระดกตีแสกหน้าได้

แต่ปัจจุบันอาคารส่วนใหญ่ไม่ทำพื้นแบบนั้นแล้ว และมักมีไม้มอบ (ขนาดประมาณ 3-4 นิ้ว) ขวาง เพื่อจบพื้นไม้ โอกาสที่จะเกิดปัญหาอย่างที่คนโบราณเป็นห่วง ไม่น่าจะเกิดขึ้น จึงไม่มีความจำเป็น ที่ต้องยึดถือมาก หากการทำแบบนั้นทำให้อาคารส่วนอื่นเกิดปัญหา


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]