168. หลีกเลี่ยงการใช้ปูนพอกสันหลังคา
ใช้กรอบหลังคาหรือ "ปีนก" ดีกว่า


ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมในอาคารหลังหนึ่ง หากเกิดความบกพร่องแล้วต้องแก้ไขงาน ที่แก้ไข ซ่อมแซมยากที่สุด ก็คืองานใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานรากห้องใต้ดิน) งานที่ซ่อมแซมยากตามมาก็คืองานหลังคา การเลือกระบบครอบมุมหลังคา จึงน่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอ "หากไม่จำเป็น ขอให้หลีกเลี่ยง การใช้ ครอบมุมปูน ให้ใช้ครอบหลังคา หรือปีกนกคอนกรีต (ดูภาพประกอบ) แทน" เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้
  1. ปูนร้าวน้ำซึมผ่านเข้าไปได้
  2. เกิดแรงดูดธรรมชาติ (Suction) ระหว่างกระเบื้องกับครอบปูนกับช่องเล็ก ๆ ระหว่างวัสดุที่ต่างกัน (ปีกนกมีช่องว่างมากไม่มีแรงดูด)
  3. กระเบื้องแผ่นบนแตกแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ยกเว้นแต่ต้องทุบครอบปูนนั้นทิ้ง
picture
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]