169. Basic ขั้นที่ 1 เมื่อคุณไปตรวจงานก่อสร้าง


การตรวจงานสนามเป็นเรื่องที่ต้องเขียนกันเป็นหนังสือหลายเล่มทีเดียว แต่หากคุณเพิ่งเริ่มเป็น ผู้ตรวจการสนาม มีหลักการพื้นฐาน 5 ข้อ (จากทั้งหมด 643,246,000 ข้อ) ที่คุณอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
  1. อยู่ห่าง ๆ ตัวอาคาร แล้วดูแนวดิ่ง-แนวฉาก ว่าได้แนวได้ระนาบหรือไม่ หากแนวที่ว่า (ทั้งโครงสร้าง ชั่วคราว และโครงสร้างถาวร) ไม่มีปัญหาถือว่าผ่านข้อที่ 1 (กรุณาเดินดูรอบ ๆ อาคาร ไม่ใช่มุม เพียงมุมใดมุมเดียว)
  2. ยังคงอยู่ห่างๆ ตัวอาคารต่อไป ใช้ความรู้สึกทางฟิสิกส์ (Physics) ว่าสิ่งที่อยู่หน้าของคุณ น่าจะอยู่ได้ หรือไม่ (ทั้งโครงสร้าง ชั่วคราว-ถาวร) เช็คความสมดุล หากมีอะไรขัดความรู้สึก ต้องตรวจสอบ จากแบบพิมพ์เขียว หรือสอบถามคนทำงาน เพราะอาจมีความผิดพลาด หรือเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ หากไม่มีปัญหา ถือว่าผ่านขั้นที่ 2
  3. เดินเข้าใกล้อาคารสังเกตความเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง ความสะอาด ตรวจดูความเรียบร้อย ของผิวปูน- ไม้- คอนกรีต หากเป็นที่พอใจ (น่าจะ) แสดงว่าผู้รับเหมามีคุณภาพเพียงพอ ถือว่าผ่านขั้นที่ 3
  4. สอบถามหาผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างนั้น แล้วทดสอบถามปัญหาเกี่ยวกับแบบ วิธีกรรม ในการก่อสร้าง ระยะเวลาในการก่อสร้าง (ไม่จำเป็นต้องถามเรื่องราคา และการเบิกจ่ายเงิน) หากงานนั้นมีผู้รับผิดชอบ อยู่ในสถานที่ก่อสร้าง และสอบถามได้คำตอบเป็นที่น่าพอใจ ก็ถือว่าผ่านขั้นที่ 4
  5. ถามคนที่มาด้วย (หากมี) ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม ว่าเขาพอใจในงานหรือไม่ หากเขาพอใจ หรือไม่พอใจแต่ล้วนเป็นสิ่งไร้สาระ ก็นับได้ว่าผ่านขั้นที่ หากหลักการที่คุณทำครบเป็นที่พอใจทั้ง 5 ข้อแล้วก็น่าจะสบายใจไปได้ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าไม่ผ่าน (แม้แต่ข้อเดียว) น่าจะรีบตรวจสอบอย่างอื่น โดยละเอียดทันที

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]