16. สายดินมีไว้ทำไม


สายดินหรือที่เราเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า Ground Wire ไม่ได้มีไว้สำหรับ ป้องกันไฟฟ้ารั่ว แต่จะช่วยสื่อนำให้ไฟที่รั่วนั้น รั่วผ่านไปลงดินได้อย่างสะดวกสบาย ยิ่งขึ้น แทนที่จะปล่อยให้รั่วเข้าสู่ตัวเรา หรือตามส่วนของอาคารบ้านเรือนเรา หรือ ตามอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านเรา สายดินก็จะช่วยนำกระแสไฟฟ้าที่รั่วนั้นไปสู่พื้นดิน อันตรายของเราก็เลยลดน้อยลง


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]