170. ออกแบบประตูหน้าต่าง
อย่าลืมเตรียม "ม่าน เหล็กดัด มุ้งลวด"


ไม่ค่อยแน่ใจว่าอยู่เมืองไทยแล้วมันเป็นอย่างไร จะมีบ้านกับเขาสักหลังแม้มีรั้วรอบขอบชิดแล้ว ก็ยังต้องมีอะไร ต่ออะไร ป้องกัน กันอีกตั้งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านที่ป้องกันสายตาสอดรู้ มุ้งลวดที่ไว้ป้องกันยุง แถมเหล็กดัด ที่สำหรับกันขโมย และกันเด็กไม่ให้ออกจากบ้านเวลาเกิดไฟไหม้บ้าน ทำให้การออกแบบ กรอบประตูหน้าต่าง จะต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า ว่าจะติดตั้งได้อย่างไรเช่น
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]