172. ประตูสู่ด้านนอกอาคารจะต้องเปิดออก และวงกบวางอยู่บนพื้นนอกเสมอ


ประตูอาคารที่เปิดออกสู่นอกอาคารและมีฝนสาดเข้ามาถึงจะต้องเป็นประตูที่เปิดออก และบานประตู จะต้อง ต่ำกว่า ระดับพื้นภายในเสมอ (ขาวงกบจะวางอยู่บนระดับพื้นภายนอก) หากมิเช่นนั้นเวลาฝนตก น้ำฝน (ทั้ฝนทางตรง และทางอ้อม) จะไหลเข้าสู่อาคาร (ดูภาพประกอบเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น) แถมยังช่วย ในกรณี หนีไฟไหม้ได้บ้าง เพราะเวลาไฟไหม้ คนที่หนีออกจากอาคารมักตกใจ และพยายามดันประตูออก (ไม่พยายามเปิดประตูเข้า) door picture
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]