174. อย่าใช้ Glass Block
ก่อเป็นผนังใหญ่ ๆ สูง ๆ


การทำผนัง Glass Block ใหญ่ ๆ มีข้อควรระวังคล้ายกับการก่อผนังอิฐโชว์แนวเหมือนกัน เพราะหาก Glass Block มีการแตกร้าวก้อนใดก้อนหนึ่ง (อาจเพราะไม่มีเสาเอ็นทับหลัง ตามระยะที่เหมาะสม หรือเพราะ อุบัติเหตุ) จะไม่มีทางแก้ไขได้ ตัองทุบ-รื้อทิ้ง แล้วก่อใหม่ทั้งหมด….หรือไม่ก็ต้องทนดูแก้วแตกตลอดไป
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]