175. อยากจอดรถในบ้านสบาย ๆ
ให้ที่จอดรถกว้างสัก 3.00 เมตร หรือ 5.50 เมตร


ตามกฎหมายไทยกำหนดให้ที่จอดรถไว้กว้าง 2.50 เมตร/คัน หรือ 5.00 เมตร/2คัน แต่ที่จอดรถในที่บ้าน ที่ดีน่าจะกว้าง 3.00 เมตร/คัน (ซึ่งมักทำกันอยู่แล้ว) และน่าจะกว้างสัก 5.50 เมตร สำหรับการจอดรถ 2 คัน (มักออกแบบ-ทำกันเพียง 5.00 เมตร) เพราะการจอดรถที่บ้าน กับการขอดรถที่ทำงานไม่เหมือนกัน ที่จอดรถ ที่บ้านจะต้องมีการเช็ดล้างขัดถู เก็บของ เอาของออก ฯลฯ จึงต้องการความกว้างมากกว่าปกตินิดหน่อย หากท่านอยากมีความสุขเกี่ยวกับรถของท่าน (ซึ่งบางคันแพงกว่าบ้านเสียอีก) อย่าเสียดายพื้นที่เพิ่มอีกครึ่งเมตร นี้เลย
park, size= 7.30kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]