176. การมองหุ่นจำลองให้ถูกวิธี


หลายคนที่ดูหุ่นจำลองมักชอบทำตัวเป็นนก ที่บินอยู่กลางอากาศแล้วมองลงมาที่อาคารนั้น ๆ ซึ่งในชีวิตจริง โอกาสที่ท่านจะเห็นอาคารมุมนั้นมีน้อยมาก เวลามองดูหุ่นจำลอง จึงควรสมมุติตนเอง เป็นมนุษย์ตัวเล็ก ๆ ย่อตัวลงที่ระดับพื้นหุ่นจำลอง แล้วค่อยมองเข้าไป จะได้ภาพที่เป็นจริงมากกว่า (และอย่าเสพติดกับมุมสูง ที่มองเห็นแต่หลังคานักเลย)
หุ่นจำลอง size= 3.71kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]