177. ไม่จำแล้ว เป็นอย่าตอกตะปูที่ผนังเลย


ในสมัยก่อนยามต้องการจะแขวนรูปแขวนสิ่งของที่ผนังในบ้านมักจะใช้ตะปูขนาดต่าง ๆ ตอกไปที่ผนัง แล้วแขวนได้ ยามตอกตะปูเข้าไปที่ผนัง ผนังอาจจะกระเทือนจนแตกร้าวได้ หรือยามต้องการเปลี่ยนที่แขวน ก็จะทิ้งร่องรอย ความน่าเกลียดเอาไว้ ซ่อมแซมตกแต่งลำบาก อีกทั้งในปัจจุบันอาคารบ้านเรือนหลายชนิด ต้องใช้ผนังร่วมกัน เช่นทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียม การตอกตะปูอาจเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทได้ หรือการก่อผนัง ด้วยก้อนบล๊อค ที่มีช่องว่างอยู่ภายใน ก็ทำให้ตะปูที่ตอกทะลุช่องว่างไม่มีแรงยึดเหนี่ยวเพียงพอ กอปรกับ อุปกรณ์ยึดเกาะผนัง แบบแป้นที่มีหมุดเล็ก ๆ (Pin Plate) ราคาถูกลงมากและหาซื้อไม่ยากเย็นแล้ว ทั้งยังสามารถ รับน้ำหนักได้ ดีกว่าที่คุณคิดเยอะทีเดียว จึงขอแนะนำว่าน่าจะเลิกใช้ตะปูตอกผนังได้แล้ว
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]