179. อย่าทำประตูติดบันได เดี๋ยวศีรษะท่านจะต้องลงบันไดแทนเท้า


ข้อนี้หมายถึงการเปิดประตูแล้วก็ลงบันไดขั้นแรกไปเลย โดยไม่มีชานพักหรือระยะให้พักเท้าเผื่อไว้บ้าง อันตรายมาก ๆ ทั้งตอนขึ้น-ตอนลง และตอนเดินสวนกันที่บันไดตอนขึ้นท่านต้องเอื้อมมือไปเปิดประตูก่อน แล้วก็ถอยลงบันได เพื่อให้มีระยะเปิดของประตูแล้วจึงขึ้นกลับไปใหม่ หรือหากสวนทางกัน คนหนึ่งกำลังเดินขึ้น- อีกคนหนึ่งเปิดประตูออก บานประตูก็กระแทกคนข้างล่างให้ตกกระไดได้ หรือตอนลงที่เปิดประตู แล้ว ก้าวโดยไม่รู้ว่า เป็นขั้นบันได ก็อันตรายเช่นเดียกัน….ระวัง…ระวัง…ระวัง
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]