17. สายดินกับเซฟตี้เซนท์ เซฟทีคัท ต่างกันอย่างไร


ต่างกันก็ตรงที่ถ้ามีไฟฟ้ารั่ว สายดินจะต่อไฟฟ้าที่รั่วนั้นลงดินไป แล้วท่านก็ ไม่โดนไฟฟ้าดูด แต่ถ้าท่านไม่ทราบว่ามีไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าก็จะรั่วไปเรื่อยๆ แล้วท่านก็ จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารั่วนั้นไปเรื่อยๆ แต่หากเป็นเจ้าเซฟตี้เซนท์ หรือเซฟทีคัท (Earth Leak Circuit Breaker) เมื่อมีไฟฟ้ารั่ว และมันดูดท่าน มันก็จะตัดไฟ ไฟฟ้าก็ไม่ รั่วลงดิน ท่านก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่รั่วนั้น แต่ท่านต้องยอมรับความเสี่ยงนิด หน่อยว่า ท่านจะต้องโดนไฟฟ้าดูดก่อนจะตัดนะครับ (จะมากจะน้อยก็ต้องโดนดูด ก่อนนะครับ) ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ท่านน่าจะติดอุปกรณ์ทั้งสองอย่างเลยเป็นดีที่สุด ครับ (ถ้าพอจะมีทรัพย์)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]