18. เหล็กข้ออ้อย เขาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกันตรงไหน?


แม้ในแบบจะระบุการใช้เหล็กข้ออ้อยตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อย่าพยายามวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเหล็กข้ออ้อย เป็นอันขาด (บางคนวัดจากข้อถึงผิว บางคนวัดจากผิวถึงผิว และข้อถึงข้อเอามาเฉลี่ย เป็นต้น)…ตามมาตรฐาน ASTM บอกว่าห้ามวัดเหล็กข้ออ้อย ให้ใช้การชั่งน้ำหนัก และทดสอบ ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น
เหล็กข้ออ้อย size=2.84 kb

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]