180. หลังคาหลาย ๆ ผืนอยู่ใกล้ชิดติดกัน ระวังน้ำฝนจะตีย้อน


โดยทั่วไปการออกแบบอาคารใด ๆ การออกแบบหลังคาจะต้องกันแดดกันฝนของตัวมันเองได้อยู่แล้ว แต่หาก มีอาคารหลายอาคาร อยู่ใกล้ชิดติดกัน ต้องตรวจเช็คให้ดีว่า น้ำฝนจากหลังคาผืนหนึ่ง อาจจะไหลกระแทกสู่ อาคาร อีกหลังหนึ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยามมีพายุฝน ลมแรง ๆ อาจตีย้อนขึ้นย้อนลอนกระเบื้องได้ (ดูภาพประกอบ)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]