182. สีกระเบื้องหลังคาคุณลอก (เป็นขี้กลาก) จะแก้ไขได้อย่างไร


กระเบื้องมุงหลังคาบางชนิด-บางยี่ห้อ-บางรุ่น คุณอาจจะเป็นคนโชคดีในไม่กี่คนที่ดันไปซื้อ มามุงหลังคา บ้านคุณ มีทางแก้อยู่ 2 แนวทางก็คือ
  1. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่ทั้งผืน (ไม่น่าเปลี่ยนเฉพาะบางแผ่น เพราะโรคขี้กลากอาจจะหายไป แต่ทิ้งโรคเกลื้อนไว้แทนที่)
  2. ใช้สีพิเศษสำหรับทากระเบื้องทาทับลงไป (ติดต่อร้านขายสี หรือ บริษัทขายสีก็ได้ แต่ต้องแน่ใจว่า เป็นสีชนิด ใช้ทากระเบื้องหลังคาจริง ๆ) สีนี้ราคาค่อนข้างแพง จนราคาต่อตารางเมตร เกือบจะเท่ากับ ตัวกระเบื้องทีเดียว น่าจะใช้ในกรณีที่การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาทำได้ยากจริง ๆเท่านั้น

ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]