183. ดู "ฮวงจุ้ย" พื้นฐาน


ตอนนี้ศาสตร์การดู "ฮวงจุ้ย" กำลังเป็นที่นิยมกันมาก หากจับหลักใหญ่ ๆ ที่ใช้ดูที่ดินแบบชาวบ้าน ก็มีอยู่ ไม่กี่ประการ ซึ่งพอสรุปการดูง่าย ๆ ได้ดังต่อไปนี้
  1. ที่ดินที่มีถนนวิ่งเข้าใส่ …ไม่ดี
  2. ที่ดินรูปถุง (หน้าแคบหลังกว้าง)…ดี หน้ากว้างหลังแคบ …ไม่ดี
  3. หน้าอิงน้ำหลังอิงเขา …มักจะดี (แต่มีสายน้ำพุ่งเข้าหา…ไม่ดี)
  4. ประตูหน้า ตรงกับประตูหลังโดยไม่มีอะไรกั้นขวาง…ไม่ดี
ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเช่น ห้ามจอดรถ (หรือเลี้ยงสัตว์ใต้ห้องนอนใหญ่) ห้ามมีแนวคานขวาง บนเตียงนอน ฯลฯ นั้นเป็นความเชื่อโบราณที่ปัจจุบันอาจจะแปลงไปแล้ว หรือการหันทิศของอาคาร ตำแหน่งห้องน้ำ จำนวนช่องเปิด เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และแล้วแต่ดวงหรือลักษณะของเจ้าของบ้าน
หากคุณเชื่อจริง ๆ คงจะต้องไปหาซินแสโดยตรงละครับ
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]