184. ลองออกแบบบันไดที่มีแขน (Flight) ไม่เท่ากันดู คุณอาจจะได้อะไรดี ๆ


โดยทั่วไปเพื่อความง่ายในการออกแบบและความตรงไปตรงมา บันไดบ้านส่วนใหญ่มักจะออกแบบ ให้มีแขนของบันได (Fight) เท่า ๆ กันทั้งขาขึ้นและขาลง สิ่งที่มักจะสูญเสียไป ก็คือพื้นที่ใต้บันได โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณใต้ชานพัก ที่แสนเตี้ย (ความสูงระหว่างชั้น Floor to Floor ทั่วไปประมาณ 3.00-3.20 เมตร ทำให้ ความสูงใต้ชานพักประมาณ 1.50-1.60 เมตร เมื่อหักความหนาของโครงสร้างแล้วเหลือประมาณ 1.20-1.30 เมตร ซึ่งแทบไม่มีประโยชน์อะไร) … ลองทำบันไดที่มีแขนไม่เท่ากันดู (หาดูได้ตามห้องแถว ส่วนใหญ่) คุณอาจจะได้พื้นที่ที่น่าสนใจและมีประโยชน์บ้างก็ได้
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]